Islamisme, terror og ideologisk berøringsangst

Lars Gule har feriert i Larvik. Momenter i Gules terrorforskning syns også å være i feriemodus. Gjengitt i ØP 3. ds. kan hans perspektiver på hovedårsaker til islamistisk terror studeres nærmere i antologien ISLAMISME, Ideologi og trussel, Dreyer 2016, nemlig: …
Continue reading »

Posted in Politikk artikler | Leave a comment

Tilpasning

Moral er ingen entydig størrelse. Universelt eller nasjonalt. Selv om mindre politiske partier, med forskjellige motiver, gav i lang tid utrykk for at de gjerne tok verdens elendigheter på sine skuldrer. Men vi medmennesker lar oss gjerne tilpasse dagsaktuelle tilstander. …
Continue reading »

Posted in Bloggposter - politikk | Tagged | Leave a comment

Tid som skifter

D blei lettar å gå då han kom ut av den tette bjørkeskogen. Bakken va tørr i den østvendte lia. Plukka opp en sti, hadde han ikkje gått her før kanskje. I hellan på onklan. Når fugl datt i en …
Continue reading »

Posted in Fortellinger fra Nordland, Fortellinger fra Nordland | Leave a comment