Monthly Archives: januar 2006

Norman G. Finkelstein – en løgner?

Antisionisten Norman G. Finkelstein hevdet i sin artikkel i Aftenposten 14.ds., at alle kilder pekte mot mindre antisemittisme, men uten å vise til hvilke kilder. Kåre Dahl Martinsen, Institutt for forsvarsstudier, kaller Finkelstein for en løgner på debattsiden i dagens …
Continue reading »

Posted in Bloggposter - politikk | Leave a comment