Daily Archives: 20/04/2006

Diktatur eller demokrati

Jeg takker Lou Franssen for hans bidrag den 9.ds.. Tilfeldigvis falt hans forståelse av demokratiers og diktaturers roller i verden på 1900-tallet sammen med dagen for nazismens invasjon av Norge i 1940. Et hovedpoeng med å opplyse om totalitære diktaturers …
Continue reading »

Posted in Politikk artikler | Leave a comment