Nazisten Bjørn Østring

Selv Gud kan ikke forandre fortiden. Men det forsøker nazister seg stadig på. Det må bli gravskriften på Arvid Brynes bok ”Vi sloss for Norge”. Nazi-Tyskland okkuperte Norge. Etterpå dro NS-mannen Bjørn Østring til Østfronten. Der sloss han ikke for sitt land, men for Vidkun Quisling og Adolf Hitlers fascistiske tusenårsrike. Adolf Hitlers idelære var godt kjent lenge før krigen kom til Norge. Det samme var Quislings sympati for nazismen. Etter at Norge ble okkupert, slåss ikke norske frontkjempere for et fritt Norge, men for fortsatt nazifisering av Norge, Europa og Verden.

Det gjelder å holde tunga rett når historiske forløp fremstilles. Østring kommer i sitt rette lys når historiker Lars Borgersrud dokumenterer, at overløperen ble forræder på et tidspunkt, da nordmenn sloss for livet mot tyske tropper i 1940. Svik som kvalifiserte til dødsstraff i krig og i mange tilfeller etterpå.

Det hjelper ikke at han og krigshelt og NATO-motstander Svein Blindheim, som fikk samvittighetskvaler for spionasje mot Sovjetunionen (der Stalins «sosialisme» avlivet minst seksti millioner landsmenn mot Hitlers tjue) og ble dømt for det i norsk rett, er blitt bestevenner i støvets år. Nazisten Bjørn Østring i kronologisk orden gjør bokas tittel likevel til et falsum.

Historien er mangesidig. Meningsfrihet, dialog og forsoning er nødvendig for å opplyse og forstå. «Vi sloss for Norge» understreker heller enn å mildne Østrings forræderi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *