Budsjetter til bedrag

Politisk elendighet tynger offentlige institusjoner. Sykehusene, sier Sylvia Brustad, må rette seg etter hvor mye penger Stortinget gir dem. Og der råder jo flertallet. For tiden altså. Før var det borgelig. Hvem husker ikke hvordan folket led under Høyres og Krfs bedre helse for hver krone. Og før dem igjen var det Ap, og før dem var det borgerlig… og så videre… og så videre.

Hvem i løpet av de siste femti år har påvist at helse, liv og død har fått penger nok? Ingen hittil, så vidt jeg husker. Noen hevder at budsjettene er for trange, andre at vi bruker mest penger i hele Europa på helse. Likevel, mens det er typisk best å være norsk i hele verden, venter mange i måneder på innleggelse. Før man omsider havnet på en brannfarlig og ulovlig sykehuskorridor. Eller dør i en kø.

Kan det være at Stortinget bedrar hele det norske folk per budsjett?

De fleste av oss har lært statlig, fylkeskommunal og kommunal veistandard å kjenne. Tranportøkonomisk Institutt har i årevis underprognosert biltrafikken. Stortinget har like jevnt og trutt forverret tilstanden ved å bevilge mindre enn prognosene. Jernbanen er bevilget ut på de samme viddene. Til sammen mangler denne infrastrukturen fire hundre milliarder til vedlikehold, nybygg og drift. Helsefarlige skolebygg har forfalt til førti milliarder. Kirkene råtner på rot. Årsak? Jo, Stortinget har ikke bevilget nok penger til vedlikehold og drift. Hvem tror da at sykehusene har fått for mye?

Eldreomsorgen har i årevis vært et sorgens kapittel. Mangel på institusjonsplasser gjør at dyre sykesenger opptas. Inntil uføre eldre blir sendt hjem i drosje, båret inn i tomt hus eller plassert på inngangstrappa. Som blir førsteoppslag i Dagsrevyen, for deretter å havne på et lager. Til en eller annen ordfører forklarer at det mangler penger. Eksemplene er for mange. Tusenvis av gamle får dårlig oppfølging medisinsk, ernæringsmessig og fysisk, mens eldrebølgen slår mot dørene.

Slik kan man ta for seg sektor for sektor. For det er jo staten, fylkene og kommunene som selv budsjetterer. Og får slengt en halvtom havresekk i retur av Stortinget. Enten Bukkebakken vekslende styres av mindretall eller flertall i rødt og blått og grønt og det liberale Venstre.

Nå er man uenig i om underskuddet for sykehusene er på fem hundre millioner, en milliard eller det dobbelte. Stortinget slettet for noen år siden gjelden til flytoget på tolv milliarder uten at vi hørte så mye som et gråtkvalt sukk fra budsjettbalansen. Og for ikke å tape ansikt la en finansminister fra SV ut atten milliarder til barnehager.

Som vi ser, bidrar underbudsjettering og mangel på bevilgninger til forfall i det meste av offentlig virksomhet. All virksomhet kan sannsynligvis organiseres bedre. Men det skurrer, når Sylvia Brustad og andre hevder, at sykehusene ikke trenger mer penger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *