Daily Archives: 19/01/2009

Knut Hamsun

Tiden er overmoden for å reise et håndfast minnesmerke over en av Norges nobelprisvinnere, og muligens aller største forfatter gjennom tidene. Og ikke bare det. Han vil gjøre Hamsun til en eksportvare på verdensmarkedet ved siden av Grieg, Ibsen og …
Continue reading »

Posted in Lokalt | Leave a comment