Rød antisemittisme

Fylkestingrepresentant Alf Henriksens ”dikt” Guds utvalgte i ØP 14 ds. er rå antisemittisme. Visualisert kan dette jødehatets mest primitive virkemidler betraktes her. Det er særlig beklagelig, skrev Aftenposten 23 ds., en avis som har drevet knallhard kritikk av Israel de siste årene, at vedkommende har sendt det hatefulle budskapet fra sin e-postadresse i Utenriksdepartementet (UD).Partiet Rødt har i flere innlegg i ØP vist at man ikke kan skille mellom velbegrunnet kritikk av Israel og klare anlegg til grov antisemittisme. Årsaken kan ligge i partiets ideologiske grunnlag. Fremtredende franske sosialister som Charles Fourier, Pierre J. Prouhorn, Pierre Leroux og sosialismens grunnlegger Karl Marx var antisemitter. Man fremstilte jødene som forræderisk og samvittighetsløse. Jødedommen ble sidestilt med snylting, åger, egoisme, utsuging, fremmedgjøring og kapitalisme. Velkjente argumenter under Adolf Hitler.

En annen årsak kan være at man er politisk hjernevasket og derfor intellektuelt uegnet til å skille mellom rett og galt. Enten som følge av mangelfulle historiekunnskaper, eller man velger å være faktisk og moralsk uredelig. Fortsatt hevder jo partiet i sitt prinsipprogram at vestlige demokratier er uegnet til å leve i på grunn av kapitalismens innflytelse. Løsningen er overgangen til det klasseløse samfunn. Steindød ideologi som peker hen på partiets oppslutning i Norge.

Forestillinger om jøden som et amoralsk og hensynsløst folkeslag utgjør en sentral del av antisemittismens historie, skrev Aftenposten videre. Det er i dette grumset Henriksen og de som forsvarer ”diktet” står til halsen. De gjør Guds utvalgte – jødene som folk – til en gruppe
som med velberådd hu dreper unger i barnehager, unger som leker, unger i skoler og alt levende som kommer i deres vei. Dette er ikke kritikk av dagens regime i Israel og krigen i Gaza. Fylkesrepresentanten tillegger et helt folk egenskaper som vi leserne skal forstå som ren og uforfalsket ondskap.

Omkring 1350 ble jødene beskyldt for å ha forårsaket svartedauen. Omtrent samtidig oppsto myten om jøden som barnemorder. Man slaktet småbarn. Blodet gikk med til jødenes usyrede brød brukt i høytider. Aftenposten anbefaler UD å hjelpe medarbeideren til alternative karrièreveier. Også Alf Henriksen kobler ”Guds utvalgte” med denne grufulle og verste av alle myter om jødene som folk. Koblingen er rå og uforfalsket antisemittisme.

En ting er at Rødt med slike holdninger er en skam for norsk politikk og demokrati. Spørsmålet er og hva en ideolog av dette formatet egentlig bidrar med av verdier på fylkestinget i Vestfold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *