Monthly Archives: juni 2009

Asbest i drikkevann – Stortinget feilinformert?

I Stortingets spørretime 4. november 1981 informerte sosialministeren om at asbestfibrer i drikkevann ikke syntes å representere noe helseproblem. Man beroliget med hensvisning til internasjonal forskning. Der preger imidlertid flertydighet rapportene. Statens Institutt for Folekhelse (SIFF) meddelte i 1987 alle …
Continue reading »

Posted in Helse | Leave a comment