Daglige arkiver: 23/06/2009

Storskoler I – et alvorlig feilgrep

James Conant, amerikanske storskolers far, publiserte på femtitallet artikkelen The American High School Today. Små skoler kunne ikke, hevdet Harwardprofessoren, yte spesialisert undervisning i matematikk, vitenskap og språk vitalt for landets fremtid, og representerte derfor et alvorlig hinder for videregående utdanning. Storskoleutviklingen tok av. Etter hvert sank kunnskapsnivået blant amerikansk ungdom i forhold til sammenlignbare […]

Les mer