Daily Archives: 23/06/2009

Storskoler I – et alvorlig feilgrep

James Conant, amerikanske storskolers far, publiserte på femtitallet artikkelen The American High School Today. Små skoler kunne ikke, hevdet Harwardprofessoren, yte spesialisert undervisning i matematikk, vitenskap og språk vitalt for landets fremtid, og representerte derfor et alvorlig hinder for videregående …
Continue reading »

Posted in Utdanning | Leave a comment