Daily Archives: 28/07/2009

Farligst – sykdom eller medisin?

Dårlig form? Muligheter for at du kan pådra deg gjentatte og kompliserte urinveisinfeksjoner? Gonore? Betennelser i bensubstans? Angrep av kroniske salmonellabærere? Blodforgiftning? Alvorlige mageinfeksjoner som skyldes Shigella!? Har du følt deg dårlig lenge? Vel, jo, ja, hmm… Fastlegen nikker og …
Continue reading »

Posted in Helse | Leave a comment