Daily Archives: 01/08/2009

Rødgrønn skattemoral

Regjeringen ønsker rederne velkommen hjem. Ikke for å delta i AP, SV og Sp sitt spleiselag. Nei, sosialistene har gitt rederne rammebetingelser som gjør næringen praktisk talt til null-skatte-ytere, skriver Dagens Næringsliv. Det betyr i praksis at vi vanlige skatteytere …
Continue reading »

Posted in Bloggposter - politikk | Leave a comment