Daglige arkiver: 04/08/2009

Politikerne kvalt av olje?

Norge har i årevis manglet effektiv oljevernberedskap for kystområdene. Kan det være derfor Regjeringen ligger så lavt i tungolja, når det gjelder dagens katastrofe langs østkysten? Selvsagt! I stedet for å øse opp noen millioner til lenser og beredskap før en katastrofe, så øser man heller ut 200-300 millioner etter katastrofen.  Ikke det minste merkelig […]

Les mer