Daily Archives: 04/08/2009

Politikerne kvalt av olje?

Norge har i årevis manglet effektiv oljevernberedskap for kystområdene. Kan det være derfor Regjeringen ligger så lavt i tungolja, når det gjelder dagens katastrofe langs østkysten? Selvsagt! I stedet for å øse opp noen millioner til lenser og beredskap før …
Continue reading »

Posted in Bloggposter - politikk | Leave a comment