Er Sp et sosialistisk parti?

Spørsmålet ble rettet til partiformannen i et program på NRK like før valget. Svaret kunne vært klippet ut av hvilket som helst partiprogram som aldri har vært oppfylt, og konkluderte selvsagt at Sp ikke er sosialistisk.

Men Sp valgte Ap og SV i 2005. Man valgte seg altså vekk fra sentrum, og satset på en fremtid i rødt. Det ville vært umulig om ikke partiet var sosialistisk i grunnlaget – i partiledelsen og blant partiets velgere. Hvor blåøyd tror Liv Signe Navarseter at folket er?

I 1935 besørget Bondepartiet Arbeiderpartiet til makten, et parti adskillig lenger til venstre enn dagens Ap. By og land, hand i hand. Bøndene støttet en sterk stat og blandingsøkonomi. Etter 1945 kom partiet i opposisjon til Arbeiderpartiets satsing på utenlandsk kapital og storindustri. Partiet skiftet navn til Norsk Folkestyreparti. Man så her konturene av ikke bare sosialisme, men et parti som senere har avvist medlemskap i det europeiske samfunnet.

Skepsis til det gamle klassepartiet kom til syne etter EF-valget i 1972; Norge for Bønder. Partiet vant bare ett mandat til tross for valgseieren. Trenden forsterket seg. I 1977, da man gikk til valg på sterk kritikk av materialisme og oljevekst, ble partiet redusert med ti mandater. Til sammenligning:

I år gikk SV på et katastrofalt nederlag på grunn av motstanden mot oljeutvinning i Nord-Norge. Men i motsetning til Sp, oppfordret SV leder Kristin Halvorsen folket til å fortsette overforbruket da finanskrisen traff oss. Et overforbruk partiformannen skapte SV et navn på som selveste miljøpartiet ved å motarbeide! Selvsagt fikk SV passet grundig skrevet på av folket. Partiet gikk tilbake i samtlige fylker!

Etter en overveldende fremgang ved ved stortingsvalget (EU-valget) i 1993/1994, så forsvant mandatene jevnt og trutt. Tilbakegangen stoppet på ti i valgene 2001 og 2005. Sp øynet reelle muligheter for redusert makt. Inn var Åslaug Haga kommet. Hun skulle bli en drivende kraft som trakk partiet fra borgelig og tvers gjennom sentrum til norsk venstreside og sosialisme.

Norske velgere observerte stadig oftere frem mot valget i 2005 parhestene Sp-partiformann Haga og SV-leder Halvorsen fronte sammen i mediene. Det må ha forekommet mange samtaler i bakrommene. Man kunne vanskelig skille de to ideologisk på sentrale områder i innenriks-og utenrikspolitikken. Ser man på Sps verdigrunnlag – motstand mot økonomisk liberalisering og frie markedskrefter, desentralisering av eiendomsrett, makt, bosetning og kapital, større likestilling mellom ulike grupper i samfunnet og økonomisk måtehold og prioritering av ikke-materielle verdier – er det i etterkant ikke overrsakende at Sp valgte den sosialistiske linjen i noe som kan bli en avgjørende krampetrekning.

SV tapte årets oljevalg, Sp på stedet hvil. Det var et velgerekko som kan komme til å redusere de to sosialistpartiene ytterliger ved neste korsvei. Sp kan ikke bedrive distriktspolitikk og overse olje-og gassutvinning utenfor Nord-Norge. SV har fått beskjed om å holde fingrene fra fatet. En fare Åslaug Haga ser når hun inviterer V og Krf over i sosialismens rekker. Utspillet er å undervurdere velgerne som har sagt nei til mer sosialisme til venstre for Ap. Hagas strategi kan slik bli like ødeleggende for Liv Signe Navarseter og Senterpartiet som den ble for Lars sponheim og Venstre.

Valget i år har lagt ut miner i viktige ideologiske, distriktspolitiske, næringspolitiske og utenrikspolitiske felter. Noen vil garantert gå i luften i løpet av de neste fire årene. Da bør helst ikke Venstre og Krf være i nærheten.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *