Daglige arkiver: 06/01/2010

Kåre Willoch – antisemittist

For den informerte leser kledde May B. Lund i Dagsavisen 6. ds. kort og brutalt av Kåre Willochs forhold til Israel og jødene. Men det farligste med Willochs posisjon blir ikke direkte formulert: «Landsfaderen» står som toppolitiker og intellektuell i en særlig historisk kontekst. Det var nemlig stendene – konger, keisere, adelen og geistligheten og […]

Les mer