Daily Archives: 09/02/2010

Religiøs sprengkraft

SV-politikeren Hiam Alchirout (HA) advarer i ØP (Larvik) den 6.ds. mot å kritisere islam. Advarselen begrunnes i Muhammed-karrikaturer nylig publisert i Dagbladet lenket opp mot PST. HA minner om flaggbrenning og angrep på norske ambassader forbundet med Muhammed-krisen for tre …
Continue reading »

Posted in Lokalt | Leave a comment