Forvaltning av Numedalslågen

Forvaltning av villaksen i Norge er en spennende arena der viktige samfunnsinteresser brytes mot hverandre, fremholder Øystein Aas, tidligere sekretær i Rieber-Mohn utvalget, nå programkoordinator for Norges forskningsråds villaksprogram. Aas ønsker et laksefiske økonomisk lagt til rette for det han kaller ”mellomklasseprofil”. Det betyr, om Aas håper rett, tilgang til å fiske laks for de som ønsker.

Hva er utviklingen? Elvens konge er på vikende front. Det har skjedd over år. Konkurranse med andre arter i havområdene, der laksen eter seg feit, kan være en grunn. Vill laks i store mengder fanges i oppvekstområdene for deretter å bli servert oppdrettslaksen, hevder andre. Et svært interessant tema som til nå ikke har eksistert som problemstilling. Det går som kjent med tre kilo ”hvitfisk” for å produsere en kilo falsk laks. Lakselusa dreper smolt i store mengder. Forekomster av mat i oppvekstområdene kan variere og så videre.

Hva sier ekspertisen? Overfiske er oftest hovedårsak til at bestander går tilbake. Den mest effektive måten å øke bestander på er altså å regulere uttaket av fisk. Det er ikke lett å kontrollere i store havområder. En må flytte fokus fra hav til elv, et begrenset område, der årsaker er lettere å bestemme ved erfaring, observasjon og eksperiment. Slik kan tiltak iverksettes hurtig og effektivt.
Velholdte laksebestander i elvene er avgjørende forutsetninger for avkastning på lakseturisme, fremholder Øystein Aas. Momentet har åpenbart ikke gått inn på grunneierne i Lågen. Ennå tas om lag tretti prosent av laksen med faststående redskap. Verst er flåtefisket. Ikke bare fanger dette ”kulturfisket” mest laks. I perioder med liten vannstand er det grunn til å anta at redskapet også hemmer laksens vandring. Nå krever elva strakstiltak med hensyn til bestanden.

Hva må gjøres fra neste sesong av? Elva må få samme fisketider som andre lakseførende vassdrag: 1. juni til 31.august. Fisket der tar ikke til før medio juli. Fisketiden nederst i elva blir likevel en måned lenger enn øverst. Kulturfisket må avvikles (drivgarn for godt), og vises fram på en eller to arenaer i elva. Fanget fisk settes ut. Det tillates en fisk per stang per dag, inntil ti fisk per sesong. Hunfisk settes ut øverst i elva etter 15. august. Reke fjernes som agn. Stangfiske i alle oppgangshøler forbys. Dynamisk forvaltning avvikles. Å regulere noen dager her og noen dager der skaper forvirring i fangststatistikkene.

Hva dersom grunneierne ikke vil? Staten eier laksen, og sitter med bukta og begge endene. Og slik utviklingen har vært i Lågen de siste årene, må myndighetene nå erkjenne både sin rett og plikt til å gjøre helt nødvendige endringer.

Graver grunneierne i Lågen sin egen grav med hensyn til å forvalte elva bestandsmessig og økonomisk? Samtidig med begrensningene må det på plass forvaltning som på noe sikt skaper den fisketurismen politikerne optimistisk snakket om for få år siden. For selvsagt merkes et ”kulturfiske” som håver inn tre til seks, syv tonn laks i sesongen. Mange, mange stangfiskere har flyttet til andre elver. Man har heller ikke lagt til rette for for eksempel utstrakt båtfiske der Lågen er egnet. Vi snakker om fiskemiljøer fra Hvittingfoss til munningen av Lågen som generer inntekter fra båtleie, guiding, roere, kortsalg, overnatting og bespisning.

Hvor gjemmer politiske beslutningsnivåer seg i denne saken? Forskningsprosjektet ”Laks og verdiskapning rundt Trondheimsfjorden” medførte en gevinst på 130 millioner kroner etter at sjølaksefiskerne tok nøtene på land. Lågen vil nok ikke komme i nærheten av slike tall. Men for å komme et stykke på vei, må sportsfiskerne tilbake til elva. Det gjøres bare ved at vassdraget utvikles og forvaltes som sportsfiskeelv. Da kan Lågen markedsføres i inn- og utland med positive ringvirkninger for adskillig større deler av dalføret enn hva tilfellet har vært til nå.

Hvor lenge tør involverte parter å vente med å forandre?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *