Svart distriktspolitikk

Senterpartiet merkes også langs lakseførende vassdrag i Norge. Ikke bare eier noen få bønder elvebreddene og vannet. Staten, i dette tilfellet Sp, har overlatt kontrollen med laksen til standen. Slik har man i økende grad sørget for at den jevne sportsfisker aldri slipper til på attraktive fiskeplasser. Distriktspolitikk kalles det, men begunstiger et kapitalsterkt næringsliv og enkeltpersoner fra inn og utland. Og gjør Sp og noen få grunneiere lykkelig.

”Distriktspolitikken» på området diskuteres hett langs elvebredder og i gapahuker hvert år: Hvordan kan det ha seg at problemstillingen aldri settes på det rikspolitiske sakskartet? Sp har jo slått seg sammen med AP og SV, den brede vei til lykke for folk flest. Her snakker vi om tusenvis sportsfiskere som fyller opp elvebredder med tilgang på stadig dårligere fiskeplasser. Kan det være at kapital blir svartere jo mer lystbetont den er, men sees gjennom fingeren med i distriktspolitikkens hellige navn?

Løsning? Alle lakseførende vassdrag i Norge reguleres vekk fra grunneierne. Fjern Røkker og Gjeldsteiner, bedrifter fra inn- og utland, politisk og byråkratisk fiff pluss kongehuset. Still de i køen! Slipp den lønnsmottakende stangfisker til. De betaler, skal vi si, 3000 kroner for et fiskekort per år. Det gir tilgang til alle vald i alle elver. Soner rulleres. Begrenset fisketid. Begrenset fangst. Aktivitetene administreres av lokale jeger-og fiskeforeninger finansiert av Staten. Slikt blir det ekte distriktspolitikk av for folk flest.

Sportsfiskere, forén eder og stem vekk Senterpartiet!

PS! Flytt alle oppdrettsanleggene på land.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *