Daglige arkiver: 28/10/2011

Kampen om laksen

Arne Solem har betraktninger til undertegnede i ØP den 21.10.. Solem legger årets fangst til grunn videre forvaltning. På den ene siden fremholder han vellykket gyting for noen år siden til grunn for årets oppgang av fisk; på den andre årets store vannføring i elva. Jo, mye yngel fører gjerne til mer voksen fisk. Derfor […]

Les mer