Monthly Archives: desember 2012

Drømmen om det fullkomne samfunn

Overskriften er likelydende med tittelen på en analyse av hva som kjennetegner totalitære ideologier satt i pennen av Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Boka ble utgitt på Aschehoug forlag i 2011 med støtte fra Det faglitterære …
Continue reading »

Posted in Litteratur | Tagged | Leave a comment