Mads Gilbert ekstremist?

Boka VENSTREEKSTREMISME, Ideer og bevegelser, Dreyer 2013, tar for seg totalitarisme og politisk ekstremisme i Europa på 1960-og 70 tallet. Den analyserer venstresidens holdninger til ekstremisme generelt og spesielt i den tredje verden. Norske venstreekstreme bevegelser som AKP (m-l) og Tjen Folket sees i sammenheng med lignende bevegelser og tankestrømninger i Norge og andre land.

Forfatterne vurderer hvordan ulike deler av den norske venstresiden stilte seg til for eksempel antisemittisme og islamisme. I floraen av venstreekstremisme nevnes AKP (m-l), Tjen Folket (karakteriseres som oppsiktsvekkende ekstremistisk), Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) og Kommunistisk Universitetslag.

Hvorfor ble AKP (m-I) kategorisert ekstremistisk? Medlemmene hadde i lang tid proklamert at man arbeidet for væpnet revolusjon i Norge. Vold mot andre mennesker faller inn under begrepet ekstremisme. Denne ekstreme gruppen engasjerte seg i Palestinakomiteen (opprettet i 1970). På den tiden sto Fatah og Yasser Arafat for terroren i Midt-Østen. Å heie på Arafat var å bevege seg farlig nær en ekstrem posisjon; terrorisme.

Palestinakomiteen og AKP (m-L), nå Rødt, har siden opprettelsen av Hamas i 1987 også støttet denne terrorgruppen. Mads Gilbert ble aktivt medlem i SUF (m-) og senere AKP (m-l). Alle kjenner hans ensidige antisionisme. Det er i lys av disse posisjonene Mats Gilberts antisemittisme må sies å falle inn under ekstremistbegrepet.

Lars Gule, selv mangeårig ensidig kritiker av Israel med godt kjennskap til hva som er terrorisme, står som forfatter av analysen. Navnet Mats Gilbert er ikke nevnt i bidraget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *