Annekteringen av Krim symbolhandling?

21. mars i år godkjente den russiske nasjonalforsamlingen Russlands annekteringen av Krim. Det gjorde den ukrainske halvøya til en del av Russland formelt sett. Innlemmelsen var folkerettsstridig og ble fordømt av den vestlige verden.

Vladimir Putins handling, der krigen i Øst-Ukraina må tas med, er med en viss rett sammenlignet med Hitlers annektering av Østerrike i 1938 og okkupasjonen av Tsjekkoslovakia. Tyskland angrep Polen og utløste 2. verdenskrig i 1939.

Josef Stalin, Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt møttes på Jalta, en by på Krim, i februar 1945. Hitlers drøm om et tusenårsrike lå i grus. De tre lederne la under konferansen planer om hvordan Europa skulle se ut etter krigens slutt. Potsdamkonferansen i juli/august ordnet med å få detaljene på plass. Det viktigste var å vingeklippe Tysklands evne til flere kriger.

Avgjørelser tatt under disse møtene kom til å grunnlegge den kalde krigen. Vest-Europa utviklet seg til selvstendige demokratier. I øst innlemmet Stalin statene vestover til Baltikum og Vest-Tysklands østgrense i det sovjetiske diktaturet.

Ragnarokket kollapset i 1989. Land etter land i den sammenraste stormakten kom seg ut av undertrykkelse og ensretting fortere enn svint og etablerte seg trygt innenfor EU og NATO. Etter en økonomisk og politisk konsolideringsperiode med utstrakt og omfattende samarbeid vestover har Russland under den tidligere KGB offiseren Vladimir Putin utviklet nasjonen i autoritær retning. Stormaktdrømmer har gjenoppstått i et indoktrinert folk. Aner vi en ny diktator?

Putin annekterte Krim vel vitende om at det kunne han gjøre uten at EU og NATO løftet så mye som en militær lillefinger. Ukraina er et viktig økonomisk grunnlag i stormakten Putin sikter mot. Spillet fortsetter. Vesten sanksjonerer, men svært mange stater utenfor bryr seg lite om hva Putin foretar seg. Kommunist-Kina støtter Putin, selv om det nok kommer til å bli i begrenset grad. Kineserne er neppe interessert i Russland som stormaktkonkurrent. De har foreløpig nok med USA.

Melding fra Putin og Krim med tilbakepek på et symboltungt Jalta 1945: Nå har EU og NATO kommet langt nok i østerled. Resten er mitt. Jeg har muskler til å tvinge under meg hvilket som helst land i min interessesfære. Selv om det kan ta tid. Men nå er tiden er inne til å dele broderlig nok en gang. Krig er ikke noe demokratiene i EU ønsker med Russland. Det ønsker heller Russland med dere. Til det har begge parter for mange atomvåpen. -Ikke sant, mine herrer?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *