Monthly Archives: desember 2014

Pervertert idealisme

Regimer i Sovjet-Unionen tok livet av om lag seksti millioner egne borgere mellom 1917 og 1989. Mao avlivet om lag 40 millioner (Nina Witoszek anslår opp mot sytti millioner i kronikken Den kinesiske dragen, Aftenposten 21.11. i år). Tallene bekreftes …
Continue reading »

Posted in Samfunn, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment