Daily Archives: 08/01/2015

Drømmen om det fullkomne samfunn

I antologien Ideologier og terror, Dreyer 2011, definerer eksiliraneren Mehdi Mozaffari, professor i islamske studier ved universitetet i Århus, islamisme slik: ”(…) en religiøs ideologi med en holistisk (helhetlig) forståelse av islam og med det endelige mål å erobre hele …
Continue reading »

Posted in Politikk artikler | Leave a comment