Politikk og religion, en farlig kombinasjon?

En herre med bart hoppet i 1923 opp på et bord i en ølkjeller i München med pistol i hånden, skjøt i taket og proklamerte revolusjon. Etter noen år i fengsel ble han i 1933 lovlig valgt til å opprette Tysklands ære og lede nasjonen inn i framtiden. Drømmen om tusenårsriket startet den andre verdenskrigen som endte i 1945 med om lag seksti millioner døde.

Fem år etter München ble Det muslimske brorskap opprettet i Egypt. Med jihad som middel skulle islams makt og ære opprettes. Muslimske områder renses for ikke-muslimsk okkupasjon, proklamerte Sayyid Qutb (1906-1966) brorskapets mest fremtredende ideolog. En guddommelig autoritet skulle bli hovedkvarter for en islamistisk bevegelse og med alle midler bre seg videre over hele verden. Drømmer eller kime til sivilisasjonskrig? Qutb hører til det 20. århundrets mest ekstreme tenkere med åpenbar innflytelse og inspirasjon til dagens islamistiske politikk. Den fremstår som en ekspanderende og livskraftig ideologi i rendyrket terroristisk utgave eksemplifisert med 9/11 2001; POLITIKK OG RELIGION, En farlig kombinasjon, Dreyer 2012.

Midt-Østen og Nord-Afrika er under press fra IS, al Qaida, Taliban og Boko Haram. Tegn i tiden tyder på at partene følger strategien til al Qaidas leder Ayman al-Zawahiri: Etablere et kalifat over så mye som mulig av Irak. Utvid jihad til de sekulære nabolandene Egypt, Syria og Libanon. Utslett Israel. Etabler en religiøs stat over hele den islamske verden og gjeninnsette dens falne kalifat for å gjenvinne tapt storhet; IDEOLOGI OG TERROR, Totalitære ideer og regimer, Dreyer 2011.

Målet er langt unna, men virkemidlene har skapt global frykt. Det er ikke bare islamismens fanatikere som avviser å tenke nytt om forståelse og forholdet til Gud, og stille spørsmål ved ortodoks tro og på å bringe fornuft tilbake til islam, skrev Ziauddin Sardar, redaktør for tidsskriftet Critical Muslim, i Morgenbladet nr. 5/2015. Fabrikkerte trossetninger ser ut til å ha festet grepet rundt den muslimske tenkemåten. Kan stilltiende tilslutning til fornyelse av islamsk storhet likevel være en ideologisk understrøm blant muslimer flest i muslimske land og den europeiske diaspora, og ikke bare noe som styrer ekstremistisk islamisme?

Den troende muslim trenger ingen regjering, fremholdt Qutb. Den type styring er u-islamsk og representerer underkjenning av Guds autoritet av alle skapninger. Ideen om sharia er gudegitt, og må aksepteres fullt og helt. Men mullane har utallige ganger før og etter Charlie Hebdo bedyret at denne virksomheten ikke er islam. Men om islamismens angrep på annerledes tenkende og troende ikke har noe med islam å gjøre, hva er så hensikten? Avskaffe julenissen?

Etter 9/11 2001 førte politisk islamisme terror inn på europeisk jord; Madrid, London, Paris. Celler spredt over Europa er klar til mer terror, lyder budskapet. Men jakten på verdensorden med alle midler er langt mer enn religiøs ekstremisme. De er også representert av forskjellige politisk/religiøse organisasjoner som mobiliserer for å skape den totalitære orden, uttaler professor Bassam Tibi, kjent for sine analyser av internasjonal konflikt og sivilisasjoner knyttet til islam; POLITIKK OG RELIGION.

Lederen for Europas fatwaråd, Yusuf al-Qaradawi, uttalte at Holocaust var en guddommelig straff for jødene; Aftenposten 15.10. 2011. Utsagnet peker tilbake på Qutbs totalitære ideolog: «En guddommelig autoritet skulle bli hovedkvarter for en islamistisk bevegelse og med alle midler bre seg videre over hele verden.» Bruk av Gud som eksekutør for folkemordet fritar al-Qaradawi i ytringsfrihetens navn. I saken henviser lederen for Islams Råd Norge til lederen for Det islamske forbundet som ikke vil kommentere Qaradawis politiske utsagn, men bare høre på hans religiøse! Hvorfor? Jo, man måtte i så fall erkjenne ideologisk sammenheng med moderne islamisme som så dagens lys etter Brorskapet i 1928.

Den internasjonale jihadistbevegelsen har med alle midler etablert seg i Europa, og gjort EU til en slagmark med terror, forsonlig preken og åpent jødehat. Det siste med økende gjenklang i etnisk europeisk befolkning. Religiøs fundamentalisme er et globalt fenomen som finnes i nesten alle religioner. Islamismen utgjør en forskjell fordi den forsøker å påtvinge oss en global totalitær orden ved hjelp av alle midler. Det er altså ikke islam, men den islamske totalitære bevegelse som utgjør trusselen mot verdens sikkerhet.

Du må ikke sove, skrev Bjørn Melleby i en sterk kommentar i ØP 31. ds.. Qutbs budskap har ynglet islamistiske terrorister i Norge til innerst i Larviksfjorden. Forholdet har så langt ikke utløst kommentar av betydning fra Muslimsk kulturforening. Hvorfor slik taushet? Mellebys ordbruk harmoniserer på folkelig språk med mangeårig forskning. Akademiske vendinger som mer enn antyder at Arnulf Øverland bør vekkes på nytt og på nytt.

Islamistisk terror har ikke nådd 1900-tallets totalitarisme til knærne når det gjelder ofre. Til det er islamistene for svake militært sett. Men ideologien som styrer islamistene stikker langt dypere enn kommunismen, nazismen og fascismen, og er langt farligere fordi terroren har Gud som anfører. Verken Gud eller terroristene kan som kjent dø.

Adolf Hitlers drøm om tusenårsriket endte i historiens største moralske nedtur. Mål og råskap i dagens islamistiske terror er fullt på høyde med nazismens eksemplifisert ved Holocaust. Derfor må islamistens ekspanderende og livskraftige ideologi bekjempes med alle nødvendige midler.

-Her bør og kan alle fredelige muslimer ha et avgjørende ansvar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *