Nytale i Bybloggen

Begrepet nytale så dagens lys første gang i Georg Orwells roman 1984, Gyldendal 1984. Boka utkom i 1949. Det var et gyldig forsøk på å avsløre totalitære systemer, og også en forsvarstale for individets rett; Utvidet og fordypet i Menneskerettighetserklæringen av 1948.

1984 males ut i en fremtidsvisjon av en bydel i London. Store Bror ser deg i den minste krok. Tankepolitiet kan lese borgernes tanker. Formålet er absolutt kontroll over menneskenes bevissthet og dermed kontroll over fortid, nåtid og fremtid. Samtidig reduserer Sannhetsministeriet språket slik at det i økende grad er umulig å tenke nytt eller avvikende. Det reduserte språket, nytalen, hindrer over tid innbyggerne å kritisere regimet.

Journalist Eveline Røsholt summerte forutsetninger for likestillingskampen, ØPs Byblogg 7.ds.; lederposisjoner, lønnsforskjeller, det nedverdigende husarbeidet. Vel og bra; likestillingskampen bør fortsette til likeverd oppnås på disse områdene. Kvinner i alle kulturer har vært undertrykket på mange vis siden tidenes morgen. Så sklir Røsholt trendy innom Trump. Men abortmotstand som avskyelig etisk norm er ikke forbeholdt den amerikanske presidenten og USA, men også mange andre. Men protest mot dagens abortlov er etablert som nytale på norsk venstreside. Motstandere av fri abort – det største moralske fremskritt siden man sluttet å ofre småbarn til vrede guder – knebles av feminister i venstresidens Sannhetsministerium. Å tenke avvikende tanker er svik mot ministeriets ideolog og etikk. Leger med yrkesmessig integritet kan miste sin bevilling om man tyster om sin samvittighet.

I «slaget» for likestilling mæler Røsholt ikke ett ord til støtte for muslimsk feminisme i Norge. Her er som kjent æresrelatert vold, kjønnslemlesting og sosial kontroll rettet mot unge jenter og kvinner utbredt. For ikke å snakke om en verden som omfatter om lag 1,5 milliarder muslimer. Langt de fleste kontrollert av totalitær politisk islamisme. Trusselen fra antifeminisme i høyrepopulistiske partier i Vesten (ekstremismen hører hjemme i tidligere kommunistiske satelittstater i øst) er ikke annet enn venstrepopulistisk passgang siden sosialistisk ideologi ble tatt med buksene nede omkring 1989.

Dersom frihet betyr noe som helst, sa Orwell, betyr det retten til å fortelle folk det de ikke vil høre. I Larvik bor et betydelig antall muslimer. Flere er ønsket av våre lokalpolitikere, særlig Venstre. En stormoske under ledelse av Islamsk kulturforening er i emning. Lederen har tidligere uttalt at foreningen bekjenner seg til både norsk grunnlov og islamsk, Koranen. Det er neppe grunn til å tro at islamsk feminisme har det friere her enn i resten av Norge. Var det derfor  Sannhetsministeriet grep inn og utelot viktige budskap i journalistens nytale om likestilling til det lokale innvandrermiljø?