Monthly Archives: juli 2019

Islamisme, terror og ideologisk berøringsangst

Lars Gule har feriert i Larvik. Momenter i Gules terrorforskning syns også å være i feriemodus. Gjengitt i ØP 3. ds. kan hans perspektiver på hovedårsaker til islamistisk terror studeres nærmere i antologien ISLAMISME, Ideologi og trussel, Dreyer 2016, nemlig: …
Continue reading »

Posted in Islam | Leave a comment