Category Archives: Politikk artikler

Musebrølet SV

Sosialistisk Folkeparti (SF) ble stiftet i 1961. Kamp mot kapitalisme, EØS, EU, USA og NATO har vært partiets samlede høydepunkt. Liberale europeiske demokratier har aldri vært venstresidens vei til frihet og velstand. Derfor fikk SV aldri innflytelse på norsk politikk. …
Continue reading »

Posted in Politikk artikler, Samfunn | Tagged | Leave a comment

SV ulykkelig som liten

  SV avsluttet nylig sin partikongress. Politikk hjemme og ute: Landet mangler skolemat, gratis SFO, gratis tannlege til alle under 18 år, gratis psykolog for unge, gratis lege til alle under 18 år, gratis psykolog for voldtatte, gratis inngang på …
Continue reading »

Posted in Politikk artikler, Samfunn | Tagged | Leave a comment

Vil verden bedras?

Larvik strever med å finne seg sjøl mellom Nordbyen, Vestbyen og Øya. Ikke rart byens gamle sentrum dør ut. Vi har for mange butikker og for få forbrukere. For å forlenge lidelsen skal Bakkebyen få bomring. Politisk avlat til global …
Continue reading »

Posted in Lokalt, Politikk artikler, Samfunn | Leave a comment