Category Archives: Bøker

Hamsun i vår tid

Med boka Børn av tiden skapte Knut Hamsun samfunnet Segelfoss by. Kapitalen kom med stor ståhei inn i Holmengrås skikkelse. Konge og krøsus uten nevneverdig fortid. Kjøpte opp mesteparten av Segelfoss-godset. Moden skog hogd ned. Dampskipskai, mølle, krambu og hotell …
Continue reading »

Posted in Bøker | Leave a comment