Category Archives: Humanisme

Samvittighetens kvaler

1978 ble loven om selvbestemt abort vedtatt i Stortinget med en stemmes overvekt. Norsk venstreside, organisert i og utenfor politisk virksomhet, var den drivende kraften. Den gir kvinnen ubegrenset adgang til å avbryte graviditet innenfor et visst antall uker. Disse …
Continue reading »

Posted in Humanisme, Samfunn | Leave a comment

Moral i fritt fall

Religiøs forbitrelse brer seg i og utenfor redaksjonene. NRK TV forbyr programledere å bære kors på jobben. Selv bitte små halsgropkors må vekk. Slike fordommer fører nemlig til sterkt ubehag; en draculisk kisteløs fortvilelse. Moralen er i fritt fall. Hos …
Continue reading »

Posted in Humanisme | Tagged , | Leave a comment

Gammel i Norge

Hvor harde og pinefulle er ikke de siste dager for et eldre menneske! Han blir svakere for hver dag, hans øyne blir fylt med tåke, hans ører døves, hans styrke svinner, hans hjerte kjenner ingen fred lenger, hans munn stilner, …
Continue reading »

Posted in Humanisme | Tagged | Leave a comment