Category Archives: Litteratur

Drømmen om det fullkomne samfunn

Overskriften er likelydende med tittelen på en analyse av hva som kjennetegner totalitære ideologier satt i pennen av Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Boka ble utgitt på Aschehoug forlag i 2011 med støtte fra Det faglitterære …
Continue reading »

Posted in Litteratur | Tagged | Leave a comment

Henrik Ibsens tredje rike

Det fins gode grunner til å betrakte deler av Henrik Ibsens forfatterskap som annet enn vage drømmer om et rike det er vanskelig å oppdage. Det følgende er et forsøk (meget forkortet del av en mellomfagsoppgave) på å sette forfatterskapet …
Continue reading »

Posted in Litteratur | Leave a comment