Category Archives: Miljø

Pengene i kisten klinger…

Kaster du batteriene til høreapparatet i matsøpla? Hva!? Hørt om miljøproblemer eller er du døv? Eier du ikke omtanke for dine omgivelser, ditt miljøsvin! Småtterier, sier du. Har du ramla av lasset eller? Problemer fins ikke lenger. Bare utfordringer. For …
Continue reading »

Posted in Helse, Miljø, Samfunn | Tagged , , , | Leave a comment