Category Archives: Miljø

Pengene i kisten klinger…

Kaster du batteriene til høreapparatet i matsøpla? Hva!? Hørt om miljøproblemer eller er du døv? Eier du ikke omtanke for dine omgivelser, ditt miljøsvin! Småtterier, sier du. Har du ramla av lasset eller? Problemer fins ikke lenger. Bare utfordringer. For …
Continue reading »

Posted in Helse, Miljø, Samfunn | Tagged , , , | Leave a comment

Ny klimabløff

Miljøkonferansen i Durban endte opp med enighet om å forhandle frem en ny klimaavtale som skal vedtas i 2015. Slik så en ny papirtiger dagens lys i Durban. Kaster blår i øynene på folk. Nødvendig for at Erik og Jens …
Continue reading »

Posted in Miljø | Tagged | Leave a comment

Kortsiktig lakseforvaltning

Laks og fiskere har hatt magre år i Numedalslågen. Bunnivået ble foreløpig nådd i 2010. Et resultat som bidro til å opprette kvoter på antall fisk per fangstenheter, redusere fisketider, begrense typer fangstredskaper i deler av sesongen og å sette …
Continue reading »

Posted in Miljø | Tagged | Leave a comment