Musebrølet SV

Sosialistisk Folkeparti (SF) ble stiftet i 1961. Kamp mot kapitalisme, EØS, EU, USA og NATO har vært partiets samlede høydepunkt. Liberale europeiske demokratier har aldri vært venstresidens vei til frihet og velstand. Derfor fikk SV aldri innflytelse på norsk politikk. …
Continue reading »

Posted in Politikk artikler, Samfunn | Tagged | Leave a comment

SV ulykkelig som liten

  SV avsluttet nylig sin partikongress. Politikk hjemme og ute: Landet mangler skolemat, gratis SFO, gratis tannlege til alle under 18 år, gratis psykolog for unge, gratis lege til alle under 18 år, gratis psykolog for voldtatte, gratis inngang på …
Continue reading »

Posted in Politikk artikler, Samfunn | Tagged | Leave a comment

Nytale i Bybloggen

Begrepet nytale så dagens lys første gang i Georg Orwells roman 1984, Gyldendal 1984. Boka utkom i 1949. Det var et gyldig forsøk på å avsløre totalitære systemer, og også en forsvarstale for individets rett; Utvidet og fordypet i Menneskerettighetserklæringen …
Continue reading »

Posted in Lokalt, Samfunn | Tagged | Leave a comment