Stikkordarkiv: Varsler

Lenke

Ordfører Rune Høiseth (Ap) har kjent til (blitt varslet om) en ukultur representert ved Per Manvik (FrP). Men akkurat som ved #metoo har Høiseth fortiet sin misnøye i mange år. Nå har ordføreren fått ryggdekning av sin rådmann Jan Arvid Kristengård; Gjenganger i kommunale korridorer; Han tok jobben på betingelse av (i redsel for?) at folkevalgte ikke skulle kunne kritiserte hans beslutninger offentlig. Politikerne i Larvik har jo tidligere «sparket» rådkvinner via ØP. Paret bakkes opp av deres nyansatte kommunalsjef Hilde Bøkestad. Ser vi åpenbaringen av en maktfull treenighet?

Hva saken gjelder? Manvik har i mange år gått utenom kommunale kommandostrukturer, en overlevning fra Arbeiderpartistaten. Med politisk immunitet har Manvik tatt på seg rollen som varsler. Kastet offentlig lys over betente saker som behandling av enkeltmennesker, mulig korrupsjon knyttet til utro tjenere og saker gjeldende kommunens kollektive liv på forskjellige områder. Knebling av varslere også i offentlige virksomheter er vel kjent. Alle vil jo plaske i sin lokale andedam uten at folket hører om nesten-druknings-ulykkene.

Hvor i dammen svømmer Høiseth? Det kom han for øret at noen ville starte restaurantdrift i et privathjem. Ideen møtte motstand hos nabo og byråkrati. Fyll og støy er ømtålige saker mange steder i kommunen. Som kjent. Ordføreren som politisk har ledet kommunen med rekordhøye lån inn i mulig armod på robeks bestselgerliste og ditto mangel på arbeidsplasser, betraktet imidlertid dette som en lokal innovasjon med svære muligheter. Så han for seg privat restaurantdrift på alle hjørner lik kolonialen på femtitallet? Et mulig NAV-tiltak? I alle fall en nyhet som kunne sette Larvik på norgeskartet. Så Høiseth løftet umiddelbart saken opp over bordkanten sin. Og etter politiske og byråkratiske håndspåleggelser godkjente kommunestyret, der er ordføreren er sjef, restauranten.

Hva annet enn rollespill er politikkens sanne vesen.