Sivilisasjon høster hva kultur dyrker

Kjennetegn ved sivilisasjoner er blant annet om samfunnene lar seg opplyse. Skulle erfaringene så bringe oss opp på et høyere stadium, der menneskerettigheter og fremfor alt rett til liv oppnås, er neste fase å dyrke og forbedre tilstandene. Men tross renessanser og åndefullt 1700-tall og politisk 1800-tall med alle sine ismer, eller kanskje nettopp derfor, vugget den greske kulturarven oss inn i de største moralske nedturer på 1900-tallet.

Lenin
I 1917 vendte Lenin hjem. Syttito år senere hadde det totalitære regimet avlivet 62 millioner egne innbyggere på forskjellig vis. Kommunistenes strev etter å dominere verden førte til en av de største katastrofer som har rammet mennesket i moderne tid.Etter den første store nedturen mellom 1914 og 1918, sprang i 1923 en liten herre med bart opp på et bord i en ølkneipe i Munchen og skjøt i taket med sin revolver.

Hitler - tusenårsriket
«Tusenårsriket» tok etter hvert livet av 21 millioner ikke-troende. Samtidig la Hitler og nazismen 40-50 millioner drepte under sivilisasjonens ruiner i løpet av en håndfull år. Atombomben kom til verden. Vi var nesten på bunnen.

Folkerepublikken Kina, merk navnet, så dagens lys i 1949. Førti år senere hadde Mao slukket lyset for 35 millioner medborgere under kommunismens stigende sol.

Mao
Det fikk Pål Steigan, en av Maos medløpere, til i beste sendetid på TV å ønske seg mer revolusjon. Kan det være at en særlig form for moral ikke er annet enn den ytterste ondskap bak et smilende ytre?

Andre kriger av betydning i sivilisasjonsnedturen var Korea, Vietnam og utallige masseslakt på det afrikanske kontinentet, der Rwanda ble fort glemt etter at lederen for FN hadde bedt om unnskyldning.

Nå truer den iranske president Mahmoud Ahmadinejad demokratier i Vesten. Og det trengs bare en atombombe for å utslette Israel, har den islamske fanatikeren beregnet.

Mahmoud_Ahmadinejad
1900-tallets verste diktatorer var nok adskillig dårligere bemidlet fra først av enn deler av den islamske oljeverden er i dag, men kynsimen er sammenlignbar.

Terror i islams navn behøver ikke bety storstilte utrenskninger, ettervirkninger fra et skudd i taket på 1920-tallet eller rødegardistisk vannvidd. Likevel kommer vi ikke utenom at det hersker en statisk sivilisasjonskonflikt mellom 2000-tallets Vesten og middelalderske muslimske diktaturer:

Det ligger fast at islam ønsker å bli enerådende i verden. Skal vi tro medier og Arab Development Report, 2002, lever de fleste muslimer utenfor Vesten delvis nedsunket i tyranni, fattigdom, analfabetisme og mangel på menneskerettigheter. Disse menneskene føler seg fornedret og er fornedret. Det har despotiske ledere, mange preget av lignende fanatisme som lå til grunn for den forstokkede nazismen, facismen og kommunismen, maktet å snu til hat og forakt for de vantro hunder; det kristne Vesten og jøden. Karikatur-opptøyene viser hvor styrt disse samfunnene er.

Hva kommer den islamske kulturarven til å bringe? Foreløpig er man for svak økonomisk og militært. Men trusselbildet kan komme til å endre seg. Særlig når islamske fanatikere får atomvåpen mellom hendene. 1900-tallet er jo samtid. Derfor har Russland, Kina, EU og FN skjønt det.

Hvor gjemmer det moderate islam seg i Norge og Europa?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *