Willoch, Edvardson, Hagtvedt – meningsbærere

Den 10. november syntes tre fremtredende skribenter i Aftenposten. Kåre Willoch demonstrerte foran Stortinget mot Israel på selveste jubileet for krystallnatten, Adolf Hitlers første progrom, innledningen til historiens industrimetodiske massemord av jøder. Aksjonsledelsens tidspunkt var velvalgt. Man ville forestille at jødenes metoder i Midt-Østen og på Vestbredden er på høyde med nazismens, bedre kjent som Holcoust.

Cordelia Edvardson harselerte over Israel som demokrati. Edvardson startet sin kommentarvirksomhet i Aftenposten, presentert som overlevende jøde fra Hitlers leirer. Den jødiske forfatter og journalist er imidlertid for lengst konvertert katolikk i Sverige. Hennes ståsted virker slik tvetydig. For den historisk uinteresserte la den katolske kirke, gjennom to tusen år, grunnlaget for jødehatet, kalt antisemittisme. Katolikker og protestanter fant hverandre etter hvert. Martin Luther var overdrevent jødefiendtlig, mildt sagt. Men kirken har i økende grad tatt jødene inn i sine rom de senere årene.

Den tredje skribenten var Bent Hagtvedt, professor i statsvitenskap. Han ”analyserte” USA med utgangspunkt i det romerske imperium: USA ligger sannsynligvis på det siste fordi supermakten har forstrukket seg i forsøket på å innføre demokrati i verden. Og Busch er en løgner, det har CIA lekket. Dessuten bestiller USA kriger omtrent som vi ringer etter pizza. Det kan ikke gjentas ofte nok.

Er Willoch legitim? Nei, ikke før han bygger en kinesisk mur foran Stortinget, oppfordrer til boikott av kinesiske varer og etterlyser FN-resolusjoner på dagen for Kinas, verdens største diktatur for tiden, okkupasjon av Tibet i 1956. Inntil da må han prinsipielt sett, sammen med norsk venstreside og andre, karakteriseres som jødefiendtlig ettersom ingen av partene har marsjert i gatene for det tibetanske folket.

Er Edvardson legitim? Nei, ikke før hun begynner å ironisere over at Israels motstandere er familiære, autoritære og totalitære diktaturer omfattende en milliard muslimer, der jødehatet dyrkes daglig i håp om å utslette Israel og statens seks millioner jøder – om ikke USA hadde stått mellom.

Er Hagtvedt legitim? Nei, ikke før han begynner å spekulere over det faktum at totalitære regimer tok livet av om lag 170 millioner uskyldige mennesker på 1900-tallet. Analysen bør inneholde FN-landenes rolle i forhold til begrepet folkerett kontra menneskerett. Og vi ønsker formeninger om hvordan folkemord kan bringes under kontroll innenfor problemstillingen: Skal FN intervernere hos seg selv, eller skal demokratiene i uoverskuelig fremtid være passive vitner til at land i verdenssamfunnet, altså FN, tar livet av nye hundre millioner?

Publisert i Østlands-Posten 24.09.04

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *