Asbest i drikkevann – hva er sant?

Tidligere avdelingsleder i Statens institutt for folkehelse (SIFF), Truls Krogh, hevder i Dagbladet 4.ds. at asbestfibrene som rives av vannrørene er for små til å utgjøre noen helsefare.

Krogh er vel kjent med at farlig lengde er >10 mikromillimeter. SIFF rapporterte 28.03.84 en undersøkelse av vannets virkning på asbestsementrør (A/C-rør) i vannforsyningen til syv kommuner i Rogaland, kalt IVAR. Målingene viste opptil 250 millioner fibrer per liter drikkevann. Av 45 prøver var 4 prosent av fibrene >10 mikromillimeter, prosent mellom 2 og 10 og 77 prosent kortere enn 2.

Krogh hevder at norske og internasjonale undersøkelser avviser at det er farlig å drikke vann fra A/C-rør. Han støtter seg til to norske rapporter. I den ene var fibertelling primært og helseunderøkelse sekundært. Det er grunn til å bemerke at det senere aldri har vært gjort
fibertellinger/helseundersøkelser av mennesker i Norge påvirket av asbest fra A/C-rø.

Fyrvokterunderøkelsen rapportert av SIFF i 1993 er det andre kriterium Krogh støtter seg til. Hva han ikke nevner er at undersøkelsen påviste signifikant sammenheng mellom kreft i magen og asbest i drikkevannet hos denne yrkesgruppen >20 år. Det er ikke mindre enn en skandale at SIFF la ned undersøkelsen etter 20 år. Fordi eksponeringstiden for asbestrelaterte sykdommer er svært lang – inntil 50 år og sammenhenger viste seg allerede etter 20 – hva ville vært mer forskningsetisk forsvarlig enn å fortsette undersøkelsene. I seg selv, av hensyn til gruppen og allment.

Som medansvarlig kan Krogh neppe annet enn å avvise problemstillingen. Men hans fremstilling svekkes av, at forskere ved Kreftregisteret har kommet frem til andre resultater av Fyrvokterundersøkelsen.

Truls Krogh kommer ikke bedre fra sin påstand om at internasjonale studier sier at det ikke er farlig å drikke asbestvann. Går man til kildene er forholdet tvert om. Studiene underbygger, ikke avkrefter Kreftregisterets konklusjoner.

Avdelingsdirektør for vannhygiene Truls Krogh står ikke til troende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *