Daglige arkiver: 09/04/2006

Asbest i drikkevann – hva er sant?

Tidligere avdelingsleder i Statens institutt for folkehelse (SIFF), Truls Krogh, hevder i Dagbladet 4.ds. at asbestfibrene som rives av vannrørene er for små til å utgjøre noen helsefare. Krogh er vel kjent med at farlig lengde er >10 mikromillimeter. SIFF rapporterte 28.03.84 en undersøkelse av vannets virkning på asbestsementrør (A/C-rør) i vannforsyningen til syv kommuner […]

Les mer