Daglige arkiver: 20/04/2006

Diktatur eller demokrati

Jeg takker Lou Franssen for hans bidrag den 9.ds.. Tilfeldigvis falt hans forståelse av demokratiers og diktaturers roller i verden på 1900-tallet sammen med dagen for nazismens invasjon av Norge i 1940. Et hovedpoeng med å opplyse om totalitære diktaturers utryddelse av millioner uskyldige ubevæpnede mennesker på 1900-tallet, var særlig å opplyse om at drapene […]

Les mer