Human-Etisk Forbund – normleverandør

I Aftenposten den 8 des.04  kaller Human-Etisk Forbunds (HEF) generalsekretær Lars Gule talsmannen for Islamsk råd i Norge (IRN), Zihad Mukhtar, for uverdig og uegnet. Bakgrunnen er at Mukhtar siden 90-tallet har gitt utrykk for et livssyn uforenelig med HEF’, som bl.a. er FNs menneskerettighetserklæring. Han skal ha ønsket bahaitroende i Pakistan utryddet, sluttet seg til dødsdommen over Salman Rushdie, være tilhenger av dødsstraff for å kaste skitt på islam og endelig ytret forståelse for drapet på Theo van Gogh.

Lars Gule forlanger at IRN fjerner Mukhtar fra stillingen Det har imidlertid vist seg at Mukhtar ikke forsvarer sine utsagn om van Gogh som privatperson, men at posisjonen uttrykker det rådende syn innenfor IRN, et råd HEF samarbeider med om tros-og livssynssituasjonen og respekt for menneskerettigheter i Norge, inklusive ytringsfriheten (jeg kan ikke erindre at HEF og IRN har samarbeidet for slike rettigheter i muslimske land) Men Mukhtar nekter å trekkes seg, og nestleder i IRN, Imran Mustq, ser heller ingen grunn til å vurdere hans stilling i rådet i følge en artikkel på Aftenpostens nettide.

Gule går svært hardt ut mot Mukhtar. Det er forståelig. HEF har i en menneskealder strevet for å fjerne den kristne formålsparagrafen i norsk skole. Skulle noen komme foreningen i forkjøpet og påpeke at den samarbeider med en organisasjon, hvis menneskesyn strider mot grunnleggende menneskerettigheter, ville virksomheten jo kommet i et merkelig lys. Ironisk nok klarte IRN og Mukthar selv, sammen med informasjonssamfunnet, å spre lyset, deskriptivt og normativt, for å bruke Gules egne termer. Det fører til at generalsekretæren må klargjøre foreningens premisser for å fortsette, eventuelt øyeblikkelig bryte samarbeidet med IRN i Norge.

Det faktum at Mukhtar taler på vegne av rådet, vil uansett klebe ved HEF i lang tid fremover

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *