Muslimer overvåkes

Ja, det kunne NRK fortelle i morgentimene. Akkurat som norske kommunister ble overvåket under den kalde krigen, slik blir vi overvåket i dag, påsto en muslimsk student. Problemstillingen reiser spørsmålet om det fins likhetstrekk mellom kommunismens mål da og islam tenkning om verden i dag og fremover?

Islams mål er verdensherredømme om det så tar tusen år, skal vi tro lederne. En maktutvidelse kommunister, fascister og nazister drømte om. Skadevirkninger er ennå merkbar på det afrikanske kontinent i ruinene av ettpartiregimene Sovjetunionen etablerte der. I dag rammes kontinentet av kinesisk nyimperialisme, skal vi tro Ny Tid. Kina deler ut milliarder til afrikanske stater. Hovedkrav er at mottakerlandene stemmer i samsvar med Kinas ønsker i FN og i tillegg forslandets yner økonomiske vekst med ressurser. Det brukes kinesisk arbeidskraft, mens kinesiske handelsmenn fortrenger afrikanerne i de store byene, meddelte NRKs utsendte oss for en tid siden.

Kan utviklingen sees på som «forlengelse» av den påtenkte Verdensmaoismen? På begynnelsen av 1960 informerte Mao sin indre krets om å utbre Mao Zedongs tenkning rundt omkring i verden. For å skape entusiasme delte Mao ut våpen, penger og bistand til stater i Afrika og Latin-Amerika, mens omlag 22 millioner kinesere døde av sult dette året (da Mao skaffet seg atombomben, betalte han Sovjetunionen med matvarer. 36 millioner kinesere antas omkommet av sult i den perioden).

Maoismen ble lansert under Lenins nittiårsjubileum i form av manifestet Lenge leve leninismen! Manifestet uttrykte, at det var uakseptabelt å fremme en fredelig vei til sosialismen. Skulle kommunismen ta makten, måtte det skje ved fysisk makt.

Norsk venstreside orienterte seg østover til langt inn på 1960-tallet. De mest hjernevaskede lenger. Skismaet mellom Mao og de sovjetiske lederne ledet den harde kjernen til Kommunist-Kina. Man ble fascinert av Verdensmaoismen. Den kommende norske væpa revolusjonen dro til Beijing. Selv i dag banker Lenin, Marx og den lille røde under blådressen på mange sekstiåttere, hevdet AKP-ml forfatteren Bjørn Nilsen i en av sine bøker. Imidlertid sto USA, NATO og gjenoppbyggingen av Vest-Europa etter 1945 med Vest-Tyskland i veien for sovjetisk maktovertakelse vestover.. Kommunismen, enten den sprang ut fra 1917 eller Mao, begrenset seg etter hvert til en klikk «intellektuelle» som iherdig ventet på «den store friheten». Den endte som kjent med, at omlag 13 0 millioner mennesker havnet i for tidlige graver i Sovjetunionen og Kommunist-Kina.

Terror redigert av ekstreme islamister skremmer oss og verden. Den dreper via skjulte grupper, men også i form av vel integrerte samfunnsmedlemmer. Er virksomheten ment som forløper til islamsk verdensherredømme (Hitler proklamerte sin visjon i en ølbule tidlig på 1920-tallet), må muslimer og andre som mistenkes for å utøve terror overvåkes. Akkurat som den revolusjonære bevegelsen i Norge etter 1945 og deres medløpere. I stedet for å så tvil om Norges demokratiske sinnelag, bør norske muslimer selv drive opp tempoet mot islamsk terror.

Alle norske borgere er i sin fulle rett til å rette søkelys mot urettferdigheter. Utsettes noen for ulovlig virksomhet, skal det påtales. Norsk etterretning hevder, at bare personer med mulig tilknytning til ekstreme islamske miljøer overvåkes. Det må norske muslimer akseptere. De som ikke befinner seg vel med at demokratiet prøver å beskytte seg mot forbrytersk virksomhet, står fritt til å forlate Norge. Et mulig reisemål kan og bør være familiære, autoritære eller totalitære stater som ivaretar interessen til omlag 1,3 milliarder muslimer i dagens verden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *