SVs ideologiske bakevje

SV har sittet ved makten i snart fire år. Partiet har siden 1960-tallet kjempet for Norge ut av NATO. USA er selve fienden. Det samme er EU. Partiet som er for innvandring uten grenser, et klasseløst samfunn, at staten skal eie produksjonsmidlene og sterk statlig styring i alminnelighet, er sprunget ut fra et idegrunnlag som råtnet på rot i løpet av 1900-tallet. Hvor ille Karl Marx’ tanker førte hen, er det siste gjenlevende klassiske diktaturet Kommunist-Kina et levende eksempel på. Ideologi, har det vært sagt, er en forlengelse av puberteten. SF leflet åpent med totalitære og autoritære regimer på 1960-og 1970-tallet. Når skal partiet bli voksen? Under Putins ledelse har Russland rettet ryggen og fått tilbake sin nasjonale selvbevissthet. Tidligere alliansepartnere som Ukraina, Georgia, Polen og de baltiske land ser dette som uttrykk for stormaktsambisjoner og har søkt til EU og NATO, skrev insider og tidligere storspion for Sovjetunionen Arne Treholt i Aftenposten for en tid tilbake. Ja visst, hvem skulle vel kjenne systemet bedre enn forræderen Treholdt. Ambisjonen har da også ført til kraftig militær opptrapping i nordområdene, systematiske brudd på menneskerettigheter i Russland, knebling av opposisjonelle, krigsforbrytelser i Tsjetjenia og nå sist brudd på folkeretten gjennom invasjon og bombing av Georgia. Det siste naturligvis en advarsel til georgierne, USA og andre i regionen: Vi skal ikke ha demokratibevegelse i bakgården vår.

1900-tallets totalitære samfunn havnet i bakevjer, ble vasstrukket og gikk til bunns. Det klassiske diktaturer flyter neppe opp igjen, skrev vår fremtredende professor Bernt Hagtvet i Aftenposten, han reiste problemstillingen i lys av drapet på Anna Politkovskaja. Men, skrev Hagtvet, der fins konturer av ny-diktaturer. Likevel; hører og ser vi venstresidens passgjengere i gater og medier? SV og Rødt i ØP? Nei, og en mulig forklaring fins i SVs arbeidsprogram 2005-2009, kapitel 13.18: «Norges stilling som forvalter av et enormt nordsjøområde, fiskeriinteressene våre, olje- og gassinstallasjonene, miljøutfordringene ved oljefrakt langs norskekysten og de mange utfordringene i barentsregionen og rundt Svalbard gjør det naturlig for Norge å ta initiativ til en tettere forsvarssamarbeid mellom landene rundt Nordsjøen, og med Sverige, Finland og Russland. Målet er å nå fram til et nordeuropeisk forsvars- og sikkerhetspolitisk fellesskap. Samtidig er det klart at Norge på flere områder må ta ansvar for eget forsvar.»

Hvem tenker SV denne alliansen skal verne våre interesser i nord? Kan det være andre enn EU og USA, partiets erkefiender? De to nordiske staten er EU-medlemmer, Sverige til overmål nøytralt. Finland kom seg klok av skade inn i EU snarest mulig etter Sovjetunionens fall, og opprettholder fortsatt et sterkt forsvar. Norges forsvarsevne derimot befinner seg relativt sett på brukket gevær stadium, hevder eksperter. Knapt nok i stand til å forsvare en bydel i Oslo, stadig i følge ekspertene. Nøyaktig dit SV har ønsket vårt forsvar siden SF ble dannet på sekstitallet. De siste årene med SV i regjeringskontorene.

Hvorfor har SV inkludert Sverige og Finland i sin strategi, når partiet må vite at konstellasjonen er  umulig? Flykjøp i Sverige har ingen ting med forsvarsevne å gjøre, men en håndgranat inn i forholdet til NATO og USA og en stor seier for SV. Det gjelder og å smøre egne velgere og samtidig kaste blår i øynene på Folket. Som ellers kunne oppdage at SV fortsatt roterer i sin ideologiske i bakevja sammen med et stadig mer autoritært og udemokratisk Russland.

Med Georgia i friskt minne, la oss likevel fullføre SVs utopi. Finland, Sverige og Russland i et forsvars-og sikkerhetssamarbeid, og EU, NATO og USA satt utenfor. Hvem skulle komme Norge NATO til unnsetning dersom Putins arvtakere fant det for godt å russifisere norsk fisk, olje, gass og Svalbard i nord? Sverige og Finland?