Daglige arkiver: 29/06/2009

Asbest i drikkevann – Stortinget feilinformert?

I Stortingets spørretime 4. november 1981 informerte sosialministeren om at asbestfibrer i drikkevann ikke syntes å representere noe helseproblem. Man beroliget med hensvisning til internasjonal forskning. Der preger imidlertid flertydighet rapportene. Statens Institutt for Folekhelse (SIFF) meddelte i 1987 alle landets helseråd og næringsmiddelkontroller at undersøkelsen av syv vannverk i Rogaland (IVAR, 1984) ikke viste […]

Les mer