Asbest i drikkevann – Stortinget feilinformert?

I Stortingets spørretime 4. november 1981 informerte sosialministeren om at asbestfibrer i drikkevann ikke syntes å representere noe helseproblem. Man beroliget med hensvisning til internasjonal forskning. Der preger imidlertid flertydighet rapportene.

Statens Institutt for Folekhelse (SIFF) meddelte i 1987 alle landets helseråd og næringsmiddelkontroller at undersøkelsen av syv vannverk i Rogaland (IVAR, 1984) ikke viste helsemessige sammenhenger. Det fremgår ikke av rapporten hvor gamle asbestsementrørene var. Dette har stor betydning for mengden fibrer som avgis (innvendig tæring på rørene). Eksponeringstiden, tidsrommet man er i kontakt med asbest, kan være 40-50 år for asbestrealterte sykdommer, er heller ikke vurdert. Det er sannsynlig at rørene i denne undersøkelsen var om lag 20 år gamle. Dette er den eneste undersøkelsen gjort i norge på befolning eksponert for asbest i drikevann far asbestsementrør.

I 1999 informerte helseministeren Stortinget om farer ved asbest i drikkevann. Merknadene viser åpenbar feilinformert. Internasjonale studer hadde påvist sammenhenger. Her kjemme markerte Fyrvokterunderøkelsen i 1993, etter 20 år oppfølging, betydelig økning i antall magekrefttilfeller blant fyrvokterne. Hva skjedde? SIFF og Kreftregisteret la ned videre undersøkelser til tross lang eksponeringstid for asbestrelatyerte sykdommer! Nå har forskere ved Kreftregisteret gått gjennom materialet og konkludert med at asbstfibrer høyst sannsynlig var årsakene til kreftutviklingen hos fyrvokterne, ikke inntak av for mye saltet og røkt mat som hadde vært SIFFs konklusjon i 1993.

SIFF og Kreftregisteret har fremholdt at det kunne være sammenhenger mellom asbest i drikkevann og kreft: IVAR-rapporten, informasjon til helserådene og henvisninger nettopp til internasjonal forskning. Hvorfor total avvisning i forhold til Stortinget? Kunne et velinformert samfunn komme til å foralnge asbestfritt vann? Kostnaden knytte til utskiftniger ble av SIFF beregnet til 10-15 milliarder i 1987.

Stortinget ble heller ikke informert om at USA har i årevis hadde opprettholdt 7 millioner fibrer per liter drikkevann som grenseverdi (og gjør det fortsatt). Det var SIFF vel kjent med.

Er tiden inne til å informere Stortinget på nytt?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *