Rødgrønn skattemoral

Regjeringen ønsker rederne velkommen hjem. Ikke for å delta i AP, SV og Sp sitt spleiselag. Nei, sosialistene har gitt rederne rammebetingelser som gjør næringen praktisk talt til null-skatte-ytere, skriver Dagens Næringsliv. Det betyr i praksis at vi vanlige skatteytere må dekke inn Regjeringens økonomiske ytelser til rederne. Altså at Stoltensbergs spleiselag må spleise på rikingenes nullskatt.

Hva er mer fantastisk? Jo, forkastelig skattemoral presenteres i full offentlighet av minister Sylvia Brustad som en velgjerning!!

-Med SV som nisse på lasset….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *