Oljeglatte politikere

Et skip havarerer i Langsundsfjorden. Tungolje sviner til kysten nesten fra Stavern til Kristiansand. Strekningen er den tettest befolkede i sommermånedene i Norge. Flere tusen sjøfugler dør pinefullt. Oljesølet skaper problemer for alle brukerne i minst ett år; i verste fall inntil 15 år på de mest utsatte strekningene.

Er oljevernberedskapen i Norge god nok, spurte stortingsrepresentant Sonja Mandt Bertholsen (Ap) i ØP 5.ds., og svarer like godt selv: Selv om oljevernberedskapen er tilfredsstillende ut i fra dagens risikobilde, har likevel Regjeringen systematisk satset for å bedre beredskapen. Likevel er dette et område der vi aldri er i mål, og Regjeringa vil derfor fortsette engasjementet for en bedre beredskap (min uth.).

Samfunnet har ved selvsyn sett milevis svart tungolje etter forliset. Ødelagt kyst på ubestemt tid. Likevel presterer Mandt Bertholsen glatt å hevde, at den rødgrønne oljevernberedskapen tilfredsstiller risikonivået. Men det er jo det motsatte vi har opplevd: Beredskapen tilfredsstilte jo nettopp ikke risikonivået. Vi bør også merke oss at Regjeringen aldri kommer i mål også på dette området….

Hva så med verdens miljøfrelser? Fredag 7. august var det SV sin tur i ØP. Oljefesten har gått av hengslene, skrev Lars Egeland, SVs 2. kandidat til stortinget. Vel vitende om Regjeringens manglende beredskap går Egeland selvsagt til angrep på Frp. Et parti som aldri har sittet i posisjon, og derfor ikke gitt anledning til forbedringer.

Oljeindustrien oppfordrer til mer uteagerende festing, raljerte Egeland. Han glemte glatt at finansminister Kristin Halvorsen – leder for et parti som har angrepet norsk og internasjonalt forbruksmønster i en årrekke som årsak til utarmingen av ressursene – skrek LØP OG KJØP til forbrukerne. Økonomikrisen truet med redusert produksjon og massearbeidsløshet. Glem overforbruket, glem miljøet, glem global oppvarming!, var partilederens budskap.

Når faller miljøkorthuset SV helt sammen dyttet av Ap? Den økonomiske krisen gav SV en gylden mulighet til å redusere forbruket. Partiet valgte i stedet glatt å fortsette kjøpsfesten. Massearbeidsløshet ville jo ellers sendt partiet ut på en ny ørkenvandring til høsten. Selvsagt behaget det Egeland å flytte fokus til katastrofescenarier i Nord i stedet for realitetene ved dagens katastrofe og manglende rødgrønn beredskap.

Skulle Høyre kunne gjøre poenger på katastrofen? 11. august går også stortingsrepresentant Svein Flåtten på hett blikktak i ØP. Ordfører Riise Jensen sees svært ofte når han planter blomster i ei rundkjøring, ruller ut plen eller bretter opp skjorteermene et eller annet sted i kommunen (alltid med ØPs fotograf til stede). Helt i Mandt Bertholsen politiske ånd gir Fåtten høyreordføreren glatt æren for å ha begrenset skadevirkningene fra oljesølet. Men da var kystlinjen i kommunen allerede ødelagt. Riise Jenssen figurerte riktig nok på ØPs forside den 1. august under krigstypene Full katastrofe trolig avverget. Men en katastrofe er gjerne FULL og avverget ble den jo ikke i det hele tatt. Og når kjempet ordføreren offentlig for bedre oljevernberedskap nærområdet? I stedet for å gå til sakens kjerne – hvem har ansvaret for forsøplingen – venter Flåtten på fakta i saken. Men fakta i saken er at Høyre sammen med landets øvrige partier, sannsynligvis er ansvarlig for at katastrofen oppsto (manglet slepebåt) og fikk utvikle seg (elendig beredskap).

Hva lyder kjent her? Jo, samme politisk evneløshet og ansvarsvegring som innenfor politi, forsvar eldreomsorg, veibygging, jernbane, sykehusvesen og skole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *