Kåre Willoch – antisemittist

For den informerte leser kledde May B. Lund i Dagsavisen 6. ds. kort og brutalt av Kåre Willochs forhold til Israel og jødene. Men det farligste med Willochs posisjon blir ikke direkte formulert: «Landsfaderen» står som toppolitiker og intellektuell i en særlig historisk kontekst. Det var nemlig stendene – konger, keisere, adelen og geistligheten og etter hvert europeiske toppolitikere og -byråkrater – som sto i spissen for utbredelsen av antisemittismen.

Hvorfor det? Jo, som ledere av folket hadde man legitimitet. Folket trodde jo på dem uansett hvor groteske løgnene var!

Det er her man finner den virkelig farlige Willoch; folket stoler jo på at den «analytiske» og «veltalende» og tidligere «leder» av Norge taler sant om Israel. Særlig når NRK, Aftenposten og andre framtredende medier i årevis har latt mannen bruke seg som mikrofonstativ for sine uhyrlige påpstander om Israel og jødene.

Polituren Kåre Willocg er utvilsomt landets mest durkdrevene antisemittist

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *