Norge 1109

Ja, truet Mohyeldeen Mohammed, som sto bak muslimers demonstrasjon i Oslo mot ytringsfriheten. Hvordan forestiller han seg et framtidig 1109 i Norge, tro, dersom vi ikke tar truslene alvorlig? Smadre tvillingtårnene på rådhuset i Oslo med SAS-maskiner fulle av vantro nordmenn kapret på Gardermoen? Islam er nemlig uforenelig med demokrati, sa han til Klassekampen 16.ds.. Homofile fortjener dødsstraff. Bare Allah kan gi lover, ikke mennesker, fremholdt 24-åringen fra Larvik som studerer sharia i Saudi-Arabia. Kanskje den muslimske stat i verden hvor menneskerettigheter og sharia er mest uforenelig. Vi ønsker Mohyeldeen Mohammad god tur tilbake til universitetet i Medina. Måtte han aldri vende tilbake til Norge.

SV-politikeren Hiam Alchirout fra Larvik advarte også mot å kritisere islam, ØP 6.ds.. Hun minnet om flaggbrenning, angrep på norske ambassader og sprengkraften i muslimske miljøer. Tydeligere enn Mohyeldeen Mohammad kan ikke denne kraften forestilles. Ved et sammentreff meddelte ØP den 13.ds. François El-Safadi sine gledesytringer over demonstrasjonen i Oslo. Han er nyvalgt leder av Larvik innvandrerråd, opptatt av dialog mellom etniske nordmenn og innvandrere. Jeg er selv muslim og forstår reaksjonen til Mohammad, sa El-Safadi til avisen på telefonen, som gratulerte Mohammad med en vellykket protest.

Vi tror at muslimer kommer til Norge for å søke trygghet, fred og fordragelighet. Mange har jo flyktet fra regimer, der menneskerettighetene står særlig lavt i kurs. Forholdene tatt i betraktning tilkjennegir vi derfor en smule forundring over advarsler og manglende fordømmelse fra muslimer i alminnelighet over Mohammads fryktelige trusler. At SV-politikeren ligger lavt forstår vi. Det gjelder å ikke støte fra seg potensielle velgere. Mohammad sa også til ØP på telefonen at ”Vi har fått munnkurv og skal heller komme med en felles uttalelse senere.” Hvem hadde makt til lukke munnen på muslimene som arrangerte demonstrasjonen?

Moralvokternes aktiviteter innenfor muslimske miljøer er velkjent. Fins det voktere som også har makt til å bestemme samhandling mellom ”oss” og ”de”, når det gjelder å moderere islam til norske forhold? Med bruk av trusler som hindrer muslimer i å øve kritikk, og i stedet hylle, høyt eller stilltiende, praktiserende fundamentalister av formatet Mohyeldeen Mohammad?

Det kan synes som om det er en vei å gå før islam erkjenner sentrale menneskerettigheter. La meg derfor sitere Liu Xiaobo som det kinesiske diktaturet dømte til 11 års fengsel 1. juledag 2009 for å ha ”trukket ytringsfriheten for langt”: ”Ytringsfrihet er menneskerettighetenes fundament, menneskehetens kilde og sannhetens mor. Å sette stopper for ytringsfriheten er å trampe på menneskerettighetene, kvele menneskeheten og undertrykke sannheten.”

I vissheten om dette uomgjengelige moralske imperativ må islam før eller siden tilpasse seg noen grunnleggende vilkår i vår kultur. Ikke omvendt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *