Tenkeren Jan Myrdal

Ingen boikott av tenkning, skrev Knut Olav Almås, Aftenposten 2. ds.. Almås beskylder professor Bernt Hagtvedt for maktmisbruk og å være irrasjonell etter at Hagtvedt har boikottet Bjørnsonfestivalen. Irrasjonell? Maktmisbruk? Jan Myrdals tilfelle beskriver «tenkning» i form og innhold som omfavner de verste regimer, undertrykkere og massemordere 1900-tallet viser frem: Stalin, Mao, Pol Pot, Castro, Saddam.

Myrdal sluttet seg til undertrykkelse, utrenskninger og massemord som metoder til å innføre totalitære tilstander allerede på 1970-tallet. Han befant seg da i kretsen til likesinnede stalinister som PO Enquist og Birgitta Dahl, Det öppna såret, Per Ahlmark, Timbro 1997. Her sirkulerte også en tidlig Jan Guillou med en hyldningsbok til Irak under Saddam Hussein.

Bestialitetene under nevnte diktatorer var, for de som ønsket å vite, godt kjent på midten av 1970-tallet (og så tidlig som i 1930-årene omkring Moskva-prosessene). I perioden 1917 til 1989 maktet disse å utrydde om lag 100 millioner egne innbyggere. Forholdene er godt dokumentert i Death by Government, Rudolph J Rummel, 1994 og FN organet Human Development Report 2002 (til sammenlikning tok 2. verdenskrig livet av om lag 60 millioner til sammen). Det er ut fra denne ”tenkningen” Hagtvedt har karakterisert kommunisten Myrdal som Europas verste venstrefascist.

Medløpere av et slikt kaliber snakker man ikke med; de vender man seg bort fra. Selvsagt har Hagtvedt har sitt på det tørre. Ved å trekke seg fra festivalen viser han fotfeste på de stødigste normer under demokrati og menneskeverd. For det er ikke boikott av tekning, men grunnleggende antidemokratiske og de verste totalitære holdninger hos en person i minst førti år Hagtvedt snur ryggen til.

De store totalitære systemene gikk fallitt på 1900-tallet, men ikke helt. De siste tjue årene har gamle og nye tilhengere forsøkt å reparere i grunnlaget. På en bølge europeisk antisemittiske stemninger kalte man i 2009 nazisypatisøren David Irving til festivalens talerstol. Men Irving blir ideologisk tankemessig sett som hjernedød å betrakte i forhold til Jan Myrdal: Adolf Hitler greide jo bare 5 millioner jøder:

Tid for ettertanke til neste Bjørsonfestival?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *