Hvem er Sissel Gro Johnson?

Re-leder Sissel Gro Johnson har påtatt seg medansvar for å lede skolene i Larvik til fylkestoppen om et par, tre år. Nylig nektet Johnson Skolelaget på Tjodalyng barne-og ungdomsskole å holde frivillige møter i fritiden på skolen. Det tyder på at Re-lederen har forstått lite av menneskene hun er tilsatt for å lede:

Sissel Gro Johnson har for det første lånt sitt øre til sekten Human-Etisk Forbund. Kanskje er Johnson selv humanetiker, hva vet vi. Hun må i alle fall være kjent med at dette hedningsamfunnet siden 1950-tallet har virket for å rense Norge for annen religion enn den samfunnsvitenskapelige(de senere årene med støtte blant annet fra islamske sammenslutninger i Norge). Vi snakker om vitenskap bedre kjent som en av flere grunnleggende årsaker til global oppvarming. Eller den du kan kjøpe i butikken, forbruke og kaste i økende tempo, for å si det enkelt.

En annen begrunnelse skolelederen oppgir er at Skolelaget kan virke ekskluderende. Oversatt betyr holdningen at Johnson har likhetsskolen som veileder. Alle elever i Larvik skal om noen år være like flinke. Slik skal vi havne på kunnskapstoppen. Men denne ideologien har i årevis ført Norge stadig nærmere europeisk bunnivå i de fleste skolefag. Selv sosialistene i Regjering og Storting har forstått så pass. Derfor er Re-lederen også i utakt blant annet med Kunnskapsdepartementet.

Det arbeides for å finne rom og armslag for individuelle tilpasninger og løsninger. Dyrke mangfoldet heller enn den grå masse. Åpenbare gevinster vil være trivsel og økt motivasjon blant elevgruppene. Skolelederen burde oppfordre til økt aktivitet i Skolelaget heller enn forbud. Man står tilsynelatende overfor en leder som ikke har forstått det aller minste av det unike mennesket, og heller ikke barn og ungdom i rivende utvikling enkeltvis og sammen. Skulle Johnson tatt et tak for ungdommen, burde hun heller kjempet for å oppfylle loven om tilpasset opplæring. Det ville selvsagt kommet på tverke for seig grå-masse-tenkning og er høyst sannsynlig alt for dyrt for kommunen. Men positiv utvikling her ville, på den annen side, hjulpet de aller fleste elever til en bedre skolehverdag og muligheter for personlig fremgang. Det er som kjent enkelthetene som til slutt utgjør helheten.

Hva skjer videre? Det er den senere tid avslørt ulovlig og svært mangelfullt politisk og byråkratisk lederskap i Larvik kommune. Muligens har man heller ikke maktet å finne de beste mellomlederne i organisasjonen. Nå har man mulighet til å vise hvor i alle fall noen mindre skap skal stå: Human-Etisk Forbund må settes plass. Det lille hedningsamfunnet har ingen ting med hva elever gjør i fritiden på skolen så lenge aktiviteter skjer frivillig. Vi antar at Re-leder Sissel Gro rykker ut i ØP og meddeler at Skolelaget er gjeninnført. Eller fritt etter Lenin: Den sanne leder må dukke ned i folkets springvann uten såpe i.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *