Kulturrelativisme

Disse menneskene er ikke forberedt på demokrati. Utsagnet falt under en diskusjon om levevilkår innenfor forskjellige kulturer. Utledet fra opprøret som feier over Nord-Afrika og Midt-Østen med sideblikk på alle mennesker som lever innenfor familiære, autoritære og totalitære diktaturer.

Verden før var umåtelig stor; de siste førti, femti årene svært oversiktlig. Mange hundre millioner mennesker lever i analfabetisme, sult og fattigdom. Undertrykket av regimer i land der menneskerettigheter står svært lavt i kurs. Massemord på innbyggere forekommer, det samme gjør folkemord. Regimemotstandere fengsles, tortureres og avlives i grupper og enkeltvis. Listen over brudd på allmenngyldige verdier og moral er lang i disse landene (gjennomsyret av korrupsjon; alle medlemmer i FN).

Holder man forskjellene opp mot vestens demokratier, avslører sitt konserverende menneskesyn: samfunn kan bare vurderes ut fra egne normer og verdier. I sin ytterste konsekvens betyr det at alle handlinger og verdier er like gyldige eller verdifulle. Mennesker som lever i autoritære regimer, har akseptert sin tilværelse som tilfredsstillende, hevder man. De ønsker ikke forandring. Hvorfor skulle de ellers fortsette å la seg hundse med? Vi har jo vært der på ferie eller samarbeidet med regimene, er omkvedet. Alle bukker og smiler for det meste blidt og ser ut til å ha det bare bra. Hvorfor skal Vesten pådytte disse menneskene kultur som ligger til grunn for vår egen vekst og velstand? Har vi det så bra da?

Nei, kanskje ikke, men posisjonen avslører at man er fjern fra allmenngyldige verdier: Anstendighet er ikke det samme i diktaturer som i demokratier. Småjenter selges til gamle menn. Hva med den bestialske omskjæring av unger datert 4000 år tilbake? Islamske regimer steiner utro kvinner til døde. I vesten skiller man seg. Stjeler man et brød, hugges en arm eller to av. Islamske regimer avliver søstre som flørter med nabogutten. Her hjemme inviterer vi han inn i venneflokken. Ratco Mladic står tiltalt for folkemord; tilhengerne hans sier at han gjorde jo ikke noe galt; altså fikk muslimene hva de fortjente; ergo gjør vi det gjerne en gang til?

Hvor har man hentet sin relative moral fra? Et vanskelig spørsmål. Man kunne like gjerne spørre hvorfor historiens kultureliter dyrket frem og vedlikeholdt antisemittismen. Eller hvordan kunne nazismen utvikle seg i kulturnasjonen Tyskland. Hvorfor europeiske ”intellektuelle” opp om kommunismen og fascismen. Vi snakker om ideologier som avlivet millioner og atter millioner egne innbyggere i skyggene av folkeretten. Forhold alle som ville vite visste om da dette pågikk.

Vel, det var jo mens verden var adskillig større enn i dag. Men hvorfor opprettholder kulturrelativisten sine posisjoner når forskning og medier i noen tiår har åpenbart hvordan mennesker i autoritære regimer har blitt slaktet ned – og slaktes ned i skrivende stund – i kampen for menneskerettigheter (Naturretten) Vesten tar som en selvfølge? Jo, de undertrykte forstår seg ikke på eller ønsker anstendighet, utdanning, trygghet, mat, frie valg; retten til et verdig liv.

Det ser bare slik ut på TV.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *